Rejsebetingelser

DEPOSITUM - BETALING

Depositum 20% (bus + fly) og 30% (krydstogter) af rejsens pris skal betales senest 8 dage efter bestilling. Rest skal betales senest 36 dage (bus), 54 dage (musik og koncert) og 72 dage (fly + krydstogter) før afrejse. Betaling af depositum og restbeløb kan foretages via betalings-ID, som anført på rejsebeviset, eller der kan indbetales via linket “Mine bestillinger” på hjemmesiden www.nillesrejser.dk

AFBESTILLING – AFBESTILLINGSFORSIKRING

Afbestillingsforsikring kan kun tegnes samtidig med bestilling og betales sammen med depositum. Ved afbestilling af en rejse tilbageholdes pr. person:

Afbestilling skal meddeles direkte til kontoret eller telefonvagten hos NILLES REJSER ved snarlig afrejse. I det tilfælde, hvor en person i et dobbeltværelse afbestiller, skal den anden person betale tillæg for enkeltværelse. Visumomkostninger, koncert- og musikbilletter o. l. refunderes ikke ved afbestilling mindre end 64 dage før afrejse.

SYGDOM OG UHELD – REJSEFORSIKRING

Dækningen på det gule sundhedskort er helt bortfaldet ved udlandsrejser. Ved rejser inden for EU/EØS, i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal man altid medbringe det blå sundhedskort, men være opmærksom på, at det blå sundhedskort i nævnte lande IKKE dækker hjemtransport og evt. behandling på private hospitaler/klinikker. Kortet giver udelukkende ret til den offentlige behandling, som tilbydes borgerne i det pågældende land. Egenbetaling og betaling for evt. behandling på privat hospital/klinik kan forekomme. NILLES anbefaler derfor altid en rejseforsikring og samarbejder på området med Europæiske ERV – se side 111. Ved evt. tvivlsspørgsmål mht. forhåndstilsagn, lægeerklæring o.l. kan man altid kontakte Europæiske. Se mere på www.europaeiske.dk. En rejseforsikring er altid påkrævet ved rejser uden for de nævnte områder, da man ellers ikke har nogen form for dækning. For sygdom, beskadigelse, ulykkestilfælde, forsinkelse og bortkommet, stjålet eller beskadiget bagage samt andre uregelmæssigheder kan der ikke kræves erstatning hos NILLES REJSER. Det er altid rejsedeltagerens eget ansvar at sørge for at have de ønskede forsikringsdækninger

DELTAGERENS ANSVAR

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Rejseleder og chauffør er med for hele gruppens skyld og kan ikke tage sig særligt af enkeltpersoner. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, vil ikke kunne forvente nogen tilbagebetaling. Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/rejselederens anvisninger og er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af chaufførens/ rejselederens anvisninger.

REJSEGARANTIFONDEN

NILLES REJSER er registreret i Rejsegarantifonden nr. 1046 og opfylder alle obligatoriske krav til sikkerhedsstillelser og økonomi.

REJSEBUREAUANSVARSFORSIKRING

NILLES REJSER har tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Alle rejser sælges i henhold til lov om pakkerejser. Dansk ret regulerer ethvert krav, der rejses over for virksomheden. Søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

OMBOOKING

Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan ske indtil 60 dage (kat. bus 2-5 dage), 90 dage (kat. bus 6-10 dage + musik og koncert) og 95 dage (kat. bus 11-15 dage + fly+ krydstogter) før afrejsedato i igangværende sæson uden udgift ved ombooking til samme kategori. Evt. yderligere ændringer pålægges gebyr.

AFLYSNING

Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. NILLES REJSER er forpligtet til senest 14 dage (bus) og 30 dage (fly + krydstogter) før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludseligt opstået situation. Rejsedeltagerne vil samtidig modtage tilbud om deltagelse på andre rejser. Ved aflysning af en rejse godtgøres det indbetalte beløb. 

BØRNERABAT

Børnerabat forudsætter at barnet/børnene sover på værelse med 2 voksne. Børn der opnår børnerabat kan ikke komme i betragtning til andre rabatter. Forhør gerne om børnerabat.

PAS OG DELTAGERNAVNE

Husk gyldigt rejsepas. Vær opmærksom på, at der på visse rejsemål kræves, at passet er gyldigt mere end 6 måneder. På flyrejser skal navne på rejsebevis være identisk med navne i pas. Ændring af navne mindre end 30 dage før afrejse pålægges gebyr, jf. det pågældende flyselskabs bestemmelser.

INDKVARTERING - FORPLEJNING

Vær opmærksom på, at vi ikke kan sælge 1/2 dobbeltværelser og/eller dobbeltkabiner. Derfor vil 1/2 dobbeltværelse eller dobbeltkabine blive booket som enkeltværelse og/eller enkeltkabine mod tillæg. Tillægget for enkeltværelse og/eller enkeltkabine opkræves ved tilmelding og refunderes, såfremt den anden halvdel af værelset/kabinen sælges. Som udgangspunkt er alle værelser røgfrie. Specielle ønsker omkring værelser herunder placering og forplejning samt forplejning på ud- og hjemrejse kan ikke garanteres, men opfyldes hvis muligt.

PRIVATLIVSPOLITIK

Ved bestilling af rejse oplyser man en række informationer om sig selv, blandt andet e-mail og telefonnummer, så vi kan sende dig rejsebeviset og i øvrigt informere dig om forhold, der påvirker din rejse. Du kan føle dig ganske tryg ved, at disse oplysninger fremadrettet vil blive behandlet efter gældende lovgivning. Du kan læse den opdaterede privatlivspolitik på www.nillesrejser.dk/nilles-privatlivspolitik 

FÆRGER

Alle færger har kahytter med bad og toilet. Indkvartering sker normalt i indvendige 2-køjes kahytter over bildæk, eller såfremt det ønskes i 3- eller 4-køjes kahytter. Udvendige kahytter sælges kun, hvis det er muligt. Enekahytter findes i begrænset omfang. Alle  færger kræver oplysning om rejsedeltagerens fødselsdato.

BUS PÅ FLYREJSER

På mange rejsemål med fly benytter vi lokale busfirmaer. Bussens indretning og standard kan variere og forekomme lavere end på øvrige rejsemål.

PÅSTIGNING – AFSTIGNING

Vi vil gerne samle op i så mange byer som muligt, men fordi vi også ønsker et smidigt og tidsmæssigt kort opsamlingsog hjemkørselsforløb til gavn for de gæster, der står på i yderpunkterne, har vi valgt at placere nogle af påstigningsog afstigningsstederne ved frakørslerne på motorvejen. Ved for få tilmeldinger fra et på- og afstigningssted kan NILLES REJSER anvise et alternativt på- og afstigningssted. På- og afstigningstidsplan er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion ved forsinkelser eller ændringer. Busskifte i forbindelse med opsamling og hjemkørsel kan forekomme og må forventes. Man bør huske på, at opsamling og hjemkørsel på vore busrejser er en ekstra service, som man ikke får på bl.a. flyrejser.

KØRE- OG HVILETIDSBESTEMMELSER

De gældende køre- og hviletidsbestemmelser overholdes.

BAGAGE

Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for egen bagage. Husk at medbringe de ting, som skal bruges undervejs, i håndbagagen. På rejser med mellemovernatning kan man evt. pakke en lille håndtaske, så man ikke behøver at få sin kuffert med ind på overnatningshotellet. Hvis der medbringes rollator, ønskes dette oplyst af hensyn til bagageplads. Maksimal vægt pr. kuffert er 20 kg (bus + flodkrydstogter) eller varierende vægtgrænser (fly). Husk at mærke al bagage med navn, adresse og tlf.nr. Kuffertmærker udleveres på rejsen (bus + flodkrydstogter). NILLES REJSER er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

GLEMTE TING

I begrænset omfang vil der straks efter rejsens afslutning være mulighed for at efterlyse bortkomne eller glemte ting. Efterlysning kan kun ske i kontorets åbningstid. Gebyr for efterlysning og fremsendelse andrager kr. 80,00 + forsendelsesomkostninger.

Administrationsgebyr
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 45 per rejsedeltager. Dette dækker bl.a. øgede omkostninger til  den udvidet ansvarsforsikring, som NILLES REJSER i henhold til Pakkerejseloven har tegnet til vores gæster gennem Europæiske Forsikring, gebyr til rejsegarantifonden samt opretholdelse af persondataforordningen indført i maj 2018.
 

REKLAMATIONER

Reklamationer meddeles straks til rejselederen/ guiden eller chaufføren på rejsen. Rejselederen eller chaufføren vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal der senest 14 dage efter hjemkomst fremsendes skriftlig reklamation til NILLES REJSER. Ekstra behandlingstid må påregnes i højsæsonen (juli-oktober).

VÆRD AT VIDE OM BILLEDER

Alle billeder i NILLES rejsekataloger, på www.nillesrejser.dk og på hotellernes hjemmeside er vejledende og kan derfor ikke betragtes som aktuelle billeder af, hvordan hoteller og omgivelser ser ud. 

GRUPPERABAT

Rejser man en større gruppe sammen, giver vi gerne rabat ved samlet tilmelding. Rabattens størrelse vil være afhængig af rejsemål og rejsetidspunkt. Der gives ikke grupperabat til børn, der opnår børnerabat.

GAVEKORT

NILLES REJSER udsteder gerne gavekort på det beløb, der ønskes. Det er altid en kærkommen gave at modtage et tilskud til en ferierejse. Vi ombytter gerne gavekortet til kontanter, hvis det ikke lige var gaven.

FORBEHOLD FLODKRYDSTOGER

Ændringer i vandstanden på floderne efter afrejse fra Danmark kan i enkelte tilfælde gøre sejlads på floderne umulig. Således kan sejlads på floderne og overnatning på skibet helt eller delvis erstattes med hhv. buskørsel til besøgssteder og seværdigheder samt overnatning på hotel. Ændring af anløbshavn kan ligeledes forekomme. Denne ændring giver ikke ret til efterfølgende kompensation.

FORBEHOLD

Vi forbeholder os ret til prisændringer, f.eks. på grund af ændrede moms-, afgifts- og skatteregler, valutakursændringer, brændstoftillæg o.l., samt programændringer som følge af trafikale, vejrlige forhold og andet uden for NILLES kontrol. Disse ændringer berettiger ikke til annullering af rejsen. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt udsolgte datoer.